Ενσυναίσθηση

της Τσαπατσάρη Καλλιόπης, Φιλολόγου ΕΑΕ Κ.Ε.Σ.Υ. Καστοριάς