Διαδικτυακή Ημερίδα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Καστοριάς και το Κ.Ε.Σ.Υ. Καστοριάς σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνουν τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00 με θέμα “Η στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας”
Link συνδέσμου Ημερίδας: https://zoom.us/j/92789613266
Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Θεόδωρος Μαρδίρης
Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Νιάκα Ευγενία
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής Δυτ. Μακεδονίας.
Τζιλίνης Αναστάσιος
Διευθυντής ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Καστοριάς
Μόσχου Καλλιόπη
Εκπαιδευτική Σύμβουλος
Αναπληρώτρια στο ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς, Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την περίοδο της πανδημίας
Δαμβοπούλου Παναγιώτα
Ψυχολόγος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Καστοριάς, Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας και τρόποι διαχείρισης της από γονείς και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
Τρύφου Βασιλική
Φιλόλογος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Καστοριάς, Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στη διάρκεια της πανδημίας
Λούδα Θεοδότα
Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ Καστοριάς, Ο ρόλος του ΚΕΣΥ
Δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας για όλους στη μετά Covid19 εποχή