Ημερίδα ” Ενταξιακή Εκπαίδευση/ Συμπερίληψη και Ειδική Αγωγή: Καλές πρακτικές έγκαιρης παρέμβασης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΗΠΑ & ΕΚΔΔΑ_2_ΤΕΛΙΚΟ