Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Διαδικτυακή Ημερίδα «Η στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Η Ημερίδα διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και του ΚΕΣΥ Καστοριάς. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Στην Ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλήτριες οι κυρίες, Μόσχου Καλλιόπη, Εκπαιδευτική Σύμβουλος και Αναπληρώτρια του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς με θέμα «Συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την περίοδο της πανδημίας», Δαμβοπούλου Παναγιώτα, Ψυχολόγος του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς με θέμα «Ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας και τρόποι διαχείρισής της από γονείς και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής», Τρύφου Βασιλική, Φιλόλογος του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς με θέμα « Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στη διάρκεια της πανδημίας», Λούδα Θεοδότα, Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Καστοριάς με θέμα « Ο ρόλος του ΚΕΣΥ Δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας στη μετά Covid-19 εποχή». Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 75 άτομα.
Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Μαρδίρης Θεόδωρος, ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ιωάννης Κορεντσίδης, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής Δυτικής Μακεδονίας κ. Νιάκα Ευγενία .
Η Διαδικτυακή Ημερίδα έχει καταγραφεί, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων, και είναι διαθέσιμη στο κανάλι των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. στο Youtube : Η στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας